Maria Saxegaard
Vi stiller de samme spørsmålene til en rekke bidragsytere til UKT-konferansen. Første mann ut er Bård Eirik Hallesby Norheim

Å ta valg som utvalgt


Høysesongen for festivaler er i gang, også hos våre samarbeidsorganisasjoner. I den forbindelse vil vi belyse den ikke så uvanlige sykdommen PFS (Post Festival Syndrom).

Post festival-syndromet
Prost Kristin Moen Saxegaard deler sin pinsepreken med oss. Med det ønsker vi i U! alle en god pinse og en solfylt 17. mai!

Andakt: Første pinsedag