Bok: Almost Christian


Skrevet av Idun Strøm Sefland


Boktittel: Almost Christian: What the faith of our teenagers is telling the American Church
Forfatter: Kenda Creasy Dean

Kenda Creasy Dean er metodist, pastor og Professor of Youth, Church and Culture på Princeton Theological Seminary. I sin siste bok “Almost Christian. What the faith of our teenagers is telling the American Church” tar hun for seg den amerikanske undersøkelsen “National Study of Youth and Religion” og hvilke utfordringer resultatene av denne undersøkelsen gir kirken. Undersøkelsen viser at selv om en stor andel av amerikansk ungdom går regelmessig i kirken, er under 10 % engasjerte kristne i den forstand at kristen tro har en vesentlig betydning for ungdommenes liv, identitet og handlinger. Mange har et forhold til Gud som kan karakteriseres som ”therapeutic deism”. Det vil i korte trekk si at man er snill og oppfører seg bra, og at Gud stort sett reduseres til noe som er kjekt å ha i nødstilfelle. Dean karakteriserer denne holdningen til livet og Gud som ”nesten kristen”. Denne formen for tro er stort sett fratrukket et misjonalt aspekt og budskapet om Guds radikale og utfordrende kjærlighet i Jesus.

Bokens første del omhandler funnene i undersøkelsen, som er interessante i seg selv. Bokens andre del er en respons til undersøkelsen. Dean mener, i likhet med mange andre, at ungdoms tro i betydelig grad er avhengig av hva de lærer og erfarer hjemme og i menighetene sine. Det budskapet de får presentert der vil være avgjørende for hva de tror og hvordan de tror. Derfor ligger det et stort ansvar på den som skal gi det kristne budskapet videre til ungdom. Hvordan kan man gi videre en tro som er mer enn ”nesten kristen”? En tro som engasjerer ungdom i en helhetlig, ekte og sann relasjon til Gud? Deans svar på dette spørsmålet er tredelt. For det første må evangeliet oversettes og gjøres forståelig for ungdom. Dette handler ikke primært om kulturelle uttrykk og språk (selv om det også er viktig), men om forbilder hjemme og i menigheten som selv lever troen og dermed gjør troen levende for ungdom. For det andre må ungdom settes i stand til å sette ord på troen sin. De må være i et miljø der troen snakkes om og vises i praksis, og der de selv får mulighet til å verbalisere, uttrykke og praktisere sin egen tro. For det tredje er det behov for å finne steder som fungerer som spesielt trosstyrkende. Det kan være leir, misjonsturer eller andre turer til steder der ungdom tas ut av hverdagen og gis en spesiell mulighet til å erfare Gud.

”Almost Christian” har et spenstig språk, og det er merkbart at forfatteren er drevet av et sterkt engasjement. Det er på mange måter en krevende bok som det er vanskelig å presentere kort. Dette er ikke en bok som gir lette løsninger og enkle metoder for å drive et bedre ungdomsarbeid. Boken utfordrer på det aller dypeste. Hva gir vi ungdom – og hva slags tro sitter de igjen med? Presenterer vi en nærværende og levende Gud som går gjennom liv og død for et radikalt fellesskap med hvert enkelt menneske? Eller gir vi ungdom en ”nesten kristen” tro med en gud som de kan falle tilbake på når livet blir vanskelig, men som ikke betyr noe særlig i hverdagen? Lever vi selv i en dyp og smittende relasjon med Gud, snakker vi om troen, lever vi det kristne livet, og tar vi ungdom med til steder der de kan få en spesielt nær erfaring av Gud? Et ærlig svar på disse spørsmålene vil antagelig gi de aller fleste av oss en mulighet til en justering av kursen videre. Det er godt at noen tør å utfordre, og at noen setter i gang vanskelige og langsomme tanker og prosesser. Nettopp dette gjør Kenda Creasy Dean i denne boken. Herved er den varmt anbefalt.

Tips: Kenda Creasy Deans hjemmeside: http://kendadean.com/. Her finner du blant annet gode tips til bruk av boken i samtalegrupper eller lignende. Du kan også følge Kenda Creasy Dean på facebook.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *