Anmeldelse: Fenomenet Bibelen


Skrevet av Jane Christin Siewartz Dahl


Boktittel: Fenomenet i Bibelen
Forfatter: Petter Skippervold

Boka er i bunn og grunn en innføring i en lesemetode til bruk på bibeltekster. Ved hjelp av en god samling eksempler, viser Skippervold oss trinn for trinn hvordan metoden kan brukes i praksis.

Boka er delt i fire deler. Den første delen gir en innføring i metoden, som kalles «i, bak og foran teksten». Metoden går ut på å se på hva teksten faktisk sier (i teksten), hvilke tekster, fortellinger og hendelser den spiller på og bærer med seg (bak teksten) og hvordan teksten er brukt og tolket i dag (foran teksten). Del to gir en kort oversikt over Bibelens tilblivelse og utvikling, mens del tre består av eksempler på bruk av metoden, med klare avgrensninger og veiledning underveis. Eksemplene blir gradvis mer omfattende, og er på denne måten godt pedagogisk lagt opp. Den siste delen tar for seg nattverden, og bruker de ulike perspektivene på tekstene om denne om hverandre i en mer dynamisk måte å bruke metoden på.

Boka er godt skrevet, og er lett å lese. For deg som ikke har noe særlig erfaring med bibelarbeid, gir det en kort, lettfattelig innføring i hvordan man kan gripe tekstene fatt. Underveis i boka finnes noen «Refleksjonspauser», med spørsmål til ettertanke. Disse fungerer godt som en slags landingsplattform, der man kan drøvtygge litt på det en har lest så langt før en tar et steg videre

For lesere med litt mer bibelfaglig kompetanse, er dette nok ikke ny kost. Men med sitt enkle språk og tydelige eksempler, kan den fungere som en god oppfriskning av gammel kunnskap. Med det forholdsvis store utvalget av tekster fra første Mosebok som blir gått igjennom, kan den også gi gode poenger og innspill til prekener og andakter fra dette utvalget, og dermed brukes som en slags lett bibelkommentar.

Boka er på drøyt 100 sider, og er godt skrevet av Skippervold. Den tar derfor ikke lang tid å lese. Dersom du ønsker å vite mer om hvordan du kan forstå bibeltekster og gå dypere inn i disse, eller dersom du ønsker å friske opp gammel kunnskap eller få noen nyttige innspill til eget arbeid med bibeltekster, kan dette absolutt være boka for deg.

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *