Anmeldelse: «Det store puslespillet»


Skrevet av Morten Holmqvist


Det store puslespillet

Boktittel: Det store puslespillet (2014)
Forfatter: Hans J. Sagrusten
Forlag: Verbum

Jeg var halvveis i teologistudiet. Foran meg lå to semestre med studier av to fullstendig fremmede språk: hebraisk og gresk. Dette var kjent som den harde kneika i studiet, det tøffe året. Kom du igjennom dette så var det bare transportetappe mot cand.theol.- graden. Og språkene krevde mye. Hard jobbing hele veien. Noen måneder ute i greskglosene fikk vi noen timers undervisning om tekstkritikk. Tekstkritikk? Hørtes vanvittig kjedelig. Så feil tok jeg. Tekstkritikk skulle vise seg å være hinsidiges spennende. Vi lærte om det nye testamentets tilblivelse. Det er satt sammen av over fem tusen manuskripter. Vi lærte om de viktigste kildene, hvor gamle de var og ulike oversettelser. Og best av alt. Vi lærte å identifisere kodene som viste hvor i verden disse manuskriptene befant seg, hvem som oppbevarte dem og konsekvensene av små og store grammatiske valg. Visste du at forskjellen på en lang eller kort o lyd kan nesten rokke ved hele forståelsen av evangeliet et sted i Romerbrevet. Dette var spennende. Eldgamle tekster hadde blitt funnet i ørkensanden, og jeg kunne spore hvilke steder og hvilke valg som mennesker hadde tatt over mange hundre år. Jeg følte meg som India Jones der jeg satt på lesesalen. Disse tingene er det boken Det store puslespillet handler om.

Hans J. Sagrusten har skrevet lett tilgjengelig rundt et komplisert tema: hvordan ble bibelen til? Og resultatet er en veldig spennende bok. Sagrusten skriver godt og fengende om hvordan de manuskriptene som utgjør vårt nye testamentet, faktisk ble til, hvordan de ble oppbevart og funnet. Tom Egeland skriver i sin anbefaling at dette er rene vitenskapsthrilleren. Og det gir jeg ham rett i. Samtidig, så er boken mer enn som så. Dette er en viktig bok om Bibelen og Bibelens troverdighet. I mine øyne blir Gud mer troverdig at han faktisk har brukt virkelig mennesker til å skrive ned Hans ord. Bibelen er ikke en bok som har svevd oppe i skylaget et sted. Den har blitt til i ulike kulturer, i virkelige menneskers håp, lengsler, smerte og tro. Slik Jesus selv var et virkelig menneske. Og når omfanget av tekstene er så mange, og så gamle, at nesten er skrevet ned av øyevitner. Da blir også min tro styrket. Jeg har forståelse for at ikke alle synes tekstkritikk ikke er trosstyrkende. Men les boka. I det minste vil den åpne horisonten og kjennskapen Bibelens veldokumenterte og merkverdige tilblivelseshistorie.

Herved er anbefalingen gitt.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *