Unge voksne i kirken


Kirkemøtet har utfordret Den norske kirke til å fornye og videreutvikle arbeidet med aldersgruppa 18-30, slik at ”aldersgruppen 18-30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament” (fra visjonsdokumentet til Den norske kirke 2009-2014).

I 2011 vil Kirkerådet i samarbeid med ungdomsarbeid.no publisere artikler som aktualiserer unge voksne i kirken.  Hensikten med artiklene er å bidra til inspirasjon og refleksjon i kirken for å sette fokus mot aldersgruppa 18-30. Her gis det gode muligheter for samtaler med staben på lunsjrommet, i forskjellige utvalg eller grupper!

  • Hva kjennetegner aldersgruppen 18–30 år?
  • På hvilken måte er unge voksne en ressurs i kirken?
  • Hvordan er erfaringene til unge voksne en utfordring for kirken?
  • Hvordan kan kirken  videreutvikle og fornye arbeidet med aldersgruppa 18–30 år?

Noen spør seg kanskje hvorfor ungdomsarbeid.no er med på dette, for er aldersgruppa 18-30 ungdommer? Det er mange definisjoner på ungdomstiden. Ifølge en teori fra Chap Clark begynner den i biologien og slutter i kulturen. Derfor ser vi denne aldersgruppa som relevant for ungdomsarbeid.no.

De første fem artikklene vil bli krysspublisert på kirken.no/ung og her på ungdomsarbeid.no. Artiklene kan også lastes ned og trykkes i menighetsblad/medlemsblad eller legges ut på lokale/regionale nettsteder.

Kontaktperson i Kirkerådet: Kjersti Kolbjørnsrud på kko(at)kirken.no.

Vil du vite mer?

Les mer i disse dokumentene:

Fra Kirkemøtet:
KM 05/09 ”Myndig tru – mangfaldige fellesskap”

Vedtaket i Kirkemøtesak KM 05/09 ”Myndig tru – mangfaldige fellesskap”

Fra Ungdommens kirkemøte:
UKM 06/07 ”Kirkens arbeid med aldersgruppen 18 – 30”
UKM 04/08 ”Kirke for aldersgruppa 18-30”

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *