Konfirmantopplegg: «Nettkonfirmant»


Skrevet av Line Kvalvaag, sjømannsprest og rådgiver, og ansvarlig for Sjømannskirkens nettkonfirmanter


Nettkonfirmant ble startet opp av Sjømannskirken og Nettkirken i 1998 primært med tanke på alle norske konfirmanter i utlandet. Ikke alle bodde i nærheten av en sjømannskirke, og da var nettet en god måte å kunne gjennomføre konfirmantundervisning på norsk. Konfirmanten ble fulgt opp av en Sjømannsprest, som kom på besøk, og og invitert inn til en konfirmantsamling på en av stasjonene i utlandet. I 2015 har nettkonfirmant gjennomgått en revidering og har fått sin egen plattform på nettkonfirmant.no.

 

nettkonfirmant

 

Etter hvert så man at det også var mange konfirmanter i Norge som av ulike grunner ikke hadde mulighet til å følge konfirmantopplegget som deres lokale menighet la opp til, men som likefullt ønsket å konfirmere seg. Slik ble også nettkonfirmant en løsning for mange her hjemme i Norge. I dag er det over 800 konfirmanter totalt som følger undervisningen på nett, og over 600 av disse er i Norge.

Nettkonfirmant.no er lagt opp slik at konfirmanten blir knyttet opp til en nettlærer. Konfirmanten skal gjennom 10 leksjoner. Hver leksjon har en liten film, noen sider å lese i (eller høre lest fra) en e-bok med påfølgende spørsmål som skal besvares og sendes inn til nettlæreren.  Når en leksjonen er fullført åpnes neste leksjon for konfirmanten. Hele veien kan konfirmanten ha en dialog med sin nettlærer uavhengig av hvor konfirmanten er i leksjonen.

Nettkonfirmant.no skaper et privat rom mellom konfirmanten og nettlæreren som er trygt og sikkert. Det sørger for refleksjon i trygge rammer og sørger for at basiskunnskap om kristendommen blir formidlet til konfirmanten og skaper grunnlag for egne tanker. Nettkonfirmant.no skaper kun et fellesskap mellom konfirmant og nettlærer, men har som intensjon å legge til rette for at konfirmanten kan ha en større forståelse for, og trygghet i møte, med det kristne fellesskapet, og vår symbolbruk og liturgi.

Denne forståelsen og tryggheten som vi legger til rette for i nettkonfirmant.no er også basert på at konfirmanten gjennom konfirmanttiden har møteplasser i sin lokale menighet. Enten den er i nabolaget eller en flyreise unna. Det er også lagt opp til at konfirmanten og dennes foresatte skal kunne ha samtaler om de store spørsmålene og på den måten skape en relasjon og refleksjon om disse tingene for tenåringen fremover. På denne måten vil slike samtaler, og det å ta kontakt med en kirke når man har muligheten til det, gi et grunnlag. For konfirmanter som bor i Norge ser vi at nettkonfirmant.no gir menighetene større mulighet til å drive samlinger som i sitt fulle og hele er tilegnet fellesskap, opplevelser og aktivitet. Undervisning i skoleform, som tidligere ofte har vært praktisert i menighetene, trenger nå ikke ta opp tiden i fellesskapet. På den måten kan konfirmantene i konfirmasjonstiden i større grad bli inkludert i menighetens fellesskap og på den måten kjenne at det er et sted hvor man hører hjemme selv når man ikke lenger er konfirmant.

 


For mer info se: www.nettkonfirmant.no

Info for menigheter som ønsker å bruke opplegget: se HER

Info om konfirmasjon i Sjømannskirken: se HER

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *