Alkohol: “Djevelens urin”? 5


Skrevet av Morten Eikli


I årene som prosjektleder for Kristenrussen hadde jeg ofte seminar om alkohol, og spurte alltid russen om hvor mange som har hatt undervisning om dette i sin menighet. Jeg opplevde aldri at det var mer enn 5-6% av gjengen som hadde hatt det, og i de tilfellene som var, var gjerne undervisningen både mangelfull og unyansert.

Det er rett ut håpløst. Alkohol er noe alle unge har et forhold til, og det er noe de må ta stilling til i ung alder. Om vi ungdomsarbeidere holder kjeft om tema kan vi ikke forvente annet enn at de følger vennene sine istedenfor Jesus på dette området. Eller hvis grensene bare er satt av miljøet man er i, men ikke er et personlig valg, vil ungdommene stå helt på bar bakke når de flytter ut av hjemmet og skifter miljø.

I Oslo er det mange bekjennende kristne i studentalder som drikker seg fulle og som ikke ser noe galt i det. I ord kan jeg ikke få uttrykt hvor alvorlig, trist og skremmende dette er! De står ansvarlig for sine gjerninger selv, men det er samtidig et resultat av noe vi gjør feil i ungdomsarbeidet. Har vi sittet for mye på sidelinjen, eller har vi gitt de en kristen tro som bare handler om hva du tenker og føler, men ikke hvem du følger?

Å gå inn i detaljer på hvordan vi skal se på alkohol som kristne kan jeg ikke gjøre her. For det kan jeg anbefale tabuboka som blir lansert til sommeren (hipp hurra for gratis reklameplass). Men for å gi noen pekepinner til selvstudier og for å kunne starte samtale om dette i ungdomsarbeidet:Kort fortalt så sier Bibelen at alt som Gud har skapt er godt (1. tim 4,4), og det inkluderer også alkohol (Sal 104,15). Så alkohol er ikke “Djevelens urin”.Men misbruket av alkohol ser vi klart både i samfunnet vårt og i Bibelen at ikke er bra. Vi ser for eksempel at 70-80% av alle voldstilfeller skjer ved at enten voldsutøver eller offer er beruset. Over 200 000 gruer seg til jul hvert år pga foreldrenes alkoholvaner og alkoholmisbruk koster det norske samfunn 18 milliarder hvert år! Vi kunne økt bistandsbudsjettet med nesten 70% for de pengene!

Bibelen er knalltydelig på at å drikke seg full er synd. Mest kjente verset er nok Efeserne 5,18 – Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden”. Klarere enn dette er det vanskelig å få det. Gud ser så alvorlig på dette at hvis du er en som drikker deg full og ikke vender om så blir du satt i bås sammen med tyver, grådige og ransmenn og vil ikke komme inn i Himmelen(1. kor 6,10).

Det store spørsmålet blant kristne er dog om du kan drikke litt alkohol eller om du skal holde deg borte fra det i hensyn til din neste. På dette punktet holder jeg moderasjonssynet, som holder både å være totalavholds og måteholds som legitime valg hvor det ene ikke er bedre enn det andre.

Men så det er presisert så må den som velger å være måteholds være varsom med hvem man drikker med og hvor mye man drikker. For vi skal ikke lede vår neste til fall, ingen skal ta anstøt av at man drikker og man skal vite at man gjør det av de riktige grunnene (Rom 14 som kilder til dette). I tillegg er det viktig å nevne til ungdommen at som kristne skal vi følge norsk lov (Rom 13), så hvis du er under 18 år skal du vente til det er lovlig for deg å drikke.

Noen vil være uenig med meg og si at som kristen MÅ man være totalavholds, og vit at jeg er glad i dem selv om de tar feil. Jesus levde i en tid hvor alkohol ble misbrukt, men han var ikke totalavholds. Hvis det da er synd for en kristen å drikke alkohol trenger vi en ny syndfri totalavholds frelser, og det høres stress ut. Samtidig ser vi at f.eks Johannes Døperen hadde et løfte med Gud som innebar blant annet å ikke drikke, og det var noe Gud selv ville. Så som både totalavholds og måteholds kan du tjene Gud, og som kristne må vi klare å stå sammen på tvers av alkoholssyn. Jesus sa at vi skulle være ett slik som han og Faderen er ett. Da er dette et godt sted å begynne.

Oppgave: Les Romerne 14. Hva har prinsippene der å si for alkoholspørsmålet?

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5 tanker om “Alkohol: “Djevelens urin”?

 • Avatar photo
  Stein O K Varhaug

  Herlig Morten! Du setter ord på det jeg tenker, men ikke alltid klarer å få frem. Som du også nevner er jeg helt enig i at noe av det viktigste er å være bevisst på hvem man drikker med og hvordan man oppfører seg. Jeg opplever at jeg som avholds (uten at jeg liker å bruke det uttrykket, fordi jeg ikke prinsipielt er imot alkohol) blir respektert for det, likesom andre jeg kjenner som drikker moderat blir respektert også for det.
  Stå på!

 • Avatar photo
  Atle Weibell

  «Over 200 000 gruer seg til jul hvert år pga foreldrenes alkoholvaner og alkoholmisbruk koster det norske samfunn 18 milliarder hvert år!»

  Kan ein då legitimera å støtta opp under den industrien som produserer varene som skapar alle desse problema?

 • Avatar photo
  Morten Eikli

  Det er verken industrien eller varene i seg selv som skaper problemet. Det er at produktet blir brukt på en måte som skader. Det blir samme hva enn du snakker om, alt fra mat og drikke til, ja, Bibelen selv. Få ting som har blitt så misbrukt som den gjennom tidene. Skal vi da legitimere og støtte opp under en tro som har produsert varer som har skapt så mye problemer? 😉

  • Avatar photo
   Atle Weibell

   Sjølvsagt er det misbruk som er problemet. Ein må imidlertid vurdera kost/nytte-verdiane, som med alt anna. For å ta eit par døme: Bilar, Bibelen – begge fører i større eller mindre grad til problem og øydelagde liv, men Bibelen fører forhåpentleg til større velsigning enn forbanning, og bilar har så stor nytteverdi at me brukar dei sjølv om det fører til ulukker og død i nokre få tilfelle.

   Eg kan ikkje sjå at alkohol har den same nytteverdien for samfunnet som bilane, men det hadde vore interessant å samanlikna statistikk på bilrelaterte skadar og alkoholrelaterte. Då tenkjer eg på personskadar. Mijløaspektet vert ei anna sak.

   Om alkohol kom på marknaden i dag som noko heilt nytt, ville det då vorte tillete solgt? Ville me i 2011 innført forbod mot narkotika om det fram til no hadde vore like vanleg i bruk og lovleg på lik linje med alkohol? Narkotiske stoff nyttast som medisin, det er misbruket som er problemet.

   Sidan du nemner mat og drikke – det er sukkeravgift på sukkerhaldige produkt, prinsipielt ikkje ulikt alkoholavgift, som eit verkemiddel for å redusera bruken. Somme stader har ungdomsmiljøa vorte bevisste på dette, men mange ungdomsklubbar har framiels kiosk med «giftig» smågodt som dei sel til dei unge som kjem inn i kyrkjer og bedehus.

   • Avatar photo
    Morten Eikli

    Det er nok av steder det er mulig å ha debatt om alkohol(gå inn på verdidebatt.no og du finner vel en fem-seks tråder) som er mer egnet, men for kort å svare deg:

    Jeg synes at argumentet ditt om at man skal vurdere kost/nytte-verdien av ting for å avgjøre om noe skal være legitimt eller ikke blir feil. For hvem skal gjøre det? Skal du? Skal jeg? og skal min mening da være førende for alle andre?
    Myndighetene gjør en jobb på det, og vi skal underordne oss myndighetene. Men over myndighetene er det en vi skal følge, og det er Jesus og hans ord. Og hva ser vi? Jo, at Gud  ikke fordømmer alkohol eller bruken av det – bare misbruket. Så utenom det blir det å lage menneskeregler og synse om noe er godt eller ondt både feil og ubibelsk, som Paulus f.eks er veldig kritisk til (1. tim 4)

    At du velger å være avholds er et valg jeg støtter fullt ut. At vi må regulere tilgjengeligheten osv av alkohol(og for all del – godteri) for å redusere misbruket er jeg også helt enig i(og absolutt i mye større grad enn nå). Men å fordømme noe Gud har skapt som godt, og gjøre det i «helliggjørelsens navn» synes jeg er å fare inn i et land jeg tenker kan få være uoppdaget.