Noen tips om hvordan drive sjelesorg på internett


Skrevet av Kåre Dag Mangersnes


Kirkens SOS har besvar henvendelser via internett siden 2001. I 2006 besvarte vi neste 7.000 SOS-meldinger via www.kirkens-sos.no.  Her følger noen tips til ting å tenke på når du skal møte mennesker skriftlig, via epost, lynmeldinger eller andre internettkanaler.

Husk at det skrevne ord ofte kan oppleves mye hardere enn det er ment! Kjenn etter selv hvordan for eksempel et «Lykke til» kan oppleves godt på den ene siden, men samtidig hardt og avvisende.

Hvordan svare på skriftlige meldinger

1. Tolkning

Det er lett å tolke. En melding er ofte kort, og det er lett å lese inn mer i teksten enn den faktisk sier. Hvis du lurer på noe, må du spørre om det er slik det er.

2. Hva er til hjelp?

På nettet som i alle andre samtaler, må vi huske at vår viktigste hjelp er å være lyttere. Vi må ikke foreslå kjappe løsninger for å få en følelse av at vi har gjort noe. For mye fokus på at noe må gjøres virker avvisende og lukker for samtalen.

Det viktigste vi gjør er å vise at vi leser. Det er hjelpen vi skal gi!

3. Medfølelse

Vi må skrive følelsene våre i svarene hvis de skal ha verdi for innskriver. Vi må vise empati, og det gjøres gjennom å skrive mykt. Vi er nødt til å skrive med magen, og ikke bare hodet. Du må kjenne etter hva teksten du leste gjorde med deg.

Utfordringen er balansen mellom hvor stor plass mine følelser og reaksjoner skal ta og behovet for å vise innskriver at jeg blir berørt av det han eller hun skriver.

4. Å tåle

I opplæring i SOS-meldingstjenesten bruker vi ofte det litt upresise begrepet ‘å tåle’ for å beskrive det vi gjør. Med det mener vi at vår rolle som lytter fortsetter inn i det skriftlige. Ungdom har et vell av krav til mestring rundt seg. Foreldre krever at de ikke skal sutre, skolen krever at de skal henge med faglig, venner stiller krav til «kulhet». Her er det at vår rolle som lyttepost i første omgang bør innebære å tilby et fortrolig rom hvor det ikke kreves noe og hvor det er lov å si alt, uansett.

Den viktigste er at innskriver skriver ned sine tanker og får et annet menneskes perspektiv på dem. Da kan innskriver få mulighet til å korrigere sin egen framstilling og kanskje også sitt eget tankemønster. Det skriftlige er noe utenfor meg selv som det er lettere å endre på enn mine egne tanker. Innskriver får hjelp til å objektivisere tankene sine. På et vis får innskriver da to perspektiver på sine egne betraktninger: Lytteren/leseren sine og sine egne.

Husk at det finnes en døgnåpen kirke! Kirkens SOS kan du skrive og ringe til hele døgnet!

Sjekk også ut www.ta5.no!

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *