Hvordan skape en flerkulturell kirke?


Skrevet av Ingrid Elise Sigmundstad


Vi ankommer et treetasjes firkantet betongbygg med som ligger ved en skole. Det er brunt og har en enkel arkitektur og, som de selv sa, ligner kanskje bygningen mer på et parkeringshus enn en kirke. På veggen utenfor henger et stort kors, dørene er åpne og informasjonsplakater forteller at vi er velkommen. Vi tar ett skritt inn døra og blir møtt av rundt ti personer som sitter i gangen og prater. De tar oss vel i mot med varme smil og forteller oss at vi skal videre inn i kirken. Vi går gjennom et nydelig kirkerom og kommer ut i en sal med kort vei til kjøkken og en herlig suppelukt. Her blir vi møtt av enda flere mennesker – stab, frivillige og besøkende.

Jeg er overrasket. Det jeg trodde skulle være en enkel suppelunsj med staben viste seg å være en helt annen opplevelse. Midt på dagen var denne kirken full av yrende liv! Her var det tydelig at menigheten kjente hverandre, hadde kjærlighet for hverandre og jobbet sammen, både stab, frivillige og besøkende. Alle var sammen om å skape et fellesskap som er bygget på de fire ordene: menneskeverd, møteplasser, forankring og forandring. Ut i fra den kristne tro skal de stå opp for hvert menneskes unike verdi, møte mennesker og hjelpe hverandre til forankring og tilhørighet. De skal skape møteplasser og bygge broer og være en positiv kraft til nærmiljøet, se urettferdigheten og jobbe for en forandring.

Bergsjön menighet er tilstede for innbyggerne i bydelen. Deres behov, tanker, identitet og kultur har en verdi. Bergsjön menighet har sett bydelen, sett menneskene som bor der og spurt hva de trenger. I Bergsjön trengte man blant annet mat, jobb, språk, fellesskap og et møtested. Man kan besøke utallige menigheter med gode arbeidsmåter, trosopplæringstilbud og høy oppslutning. Men man kan sjelden ta den samme oppskriften og bruke i alle menigheter. Inspirasjon, kreativitet, innspill og engasjement kan man få, men man må alltid tilpasse det sin egen kontekst. I Bergsjön menighet har de greid å finne det menneskene i bydelen ønsker seg. De har tatt menneskene og deres behov på alvor. Jeg tror dette gjør at menneskene som tilhører kirken føler seg sett og ser at deres behov og liv er verdigfulle.

Bergsjön menighet ønsker å være, og er en møteplass. Menigheten er den møteplassen i bydelen som samler flest folk, i tillegg til å samle flest folk på tvers av alle kulturer. Her er det ofte mennesker hele dagen og kirken er åpen fra morgen til kveld ved hjelp av fleksibel stab, frivillige og studenter. De frivillige driver en second hand-butikk som har som mål å gå i null. Her får man blant annet kjøpt klær, leker, bøker og kjøkkenredskaper til en billig penge. Menigheten samarbeider med noen organisasjoner, hvorav en av dem lønner en musikkpedagog som har musikktimer sammen med klasser fra skolen like ved. Vi fikk lov til å delta på en slik musikktime hvor vi fikk hver vår tromme og jobbet med rytme. Deretter lærte vi en enkel repetitiv sang på svensk, og etter hvert fikk vi lære den på arabisk også. Et av målene med musikktimene er språkopplæring. Her synger man enkle sanger både på sitt eget språk og det svenske språket. Musikkpedagogen hadde oversatt hver sang til omkring 15 ulike språk. Her skaper man en møteplass i kirken for barna og skaper bro mellom de ulike kulturene ved å lære sanger på hverandres språk.

I en bydel med 142 nasjoner ville man kanskje tenke at den svenske høymessen ikke ville være relevant. Men i Bergsjön har de gudstjeneste med svensk høymesseliturgi hver søndag. De har valgt å gjøre noen pedagogiske valg som at presten har en oppsummering av prekenen på engelsk før han sier prekenen på svensk. De har også valgt å ta inn bibelteksten på ulike språk og de bruker power point slik at de kan forholde seg til det som skjer her og nå i stedet for å forville seg i et hefte.

Staben opplever at den faste høymesseliturgien skaper gjenkjennelse og tilhørighet. De bruker av resurssene man har i menigheten til blant annet tekstlesningen og salmer på ulike språk. Det er også mange salmer som har samme melodi og kan synges på mange ulike språk samtidig. Presten sa spesifikt at når han begynte å jobbe i Bergsjön måtte han vende seg til at det var ”folk overalt”. Bergsjön har valgt å bruke en svensk høymesseliturgi, men de ser det som en selvfølge at innholdet i liturgien skal speile deres flerkulturelle virkelighet. Salmer, bibeltekst og ikke minst åpenhet for ulike religiøse ritual. I begynnelsen kunne presten bli forfjamset hver gang han snudde seg fra alteret. Der kunne det være fem stykker som knelte ved alteret på et tidspunkt han ikke var kjent med.

For at menneskene skal få tilhørighet til kirken må man få mulighet til å forankre sin egen identitet i kirkens identitet. I ukens faste samlingspunkt, gudstjenesten, tror jeg Bergsjön har skapt det store fellesskapet hvor mange ulike kulturer kan høre hjemme. Man skaper et fellesskap hvor den svenske høymessens liturgi og menneskene er det samlende fellesskap hvor man føler seg trygg og kan praktisere sin egen identitet sammen med andre kulturer.

 

bergsjon foto joakim roos

 

Hvordan skape en flerkulturell kirke? Det finnes ikke et rett eller galt svar på spørsmålet. Jeg tror at det er ganske likt som å skape en kulturell norsk menighet. Uansett hvor man bor, om det er et flerkulturelt nærmiljø eller ikke, må man finne menneskenes behov. Hva ønsker menneskene som tilhører kirken at kirken skal være? Dette har Bergsjön menighet gjort og de har satt sammen fire ord som de som menighet jobber for. På denne måten tror jeg de frivillige, ansatte og besøkende opplever at det er meningsbærende å være en del av dette fellesskapet. Det gjelder i alle kirker, flerkulturelle eller ikke! Det er viktig å være åpen og vise respekt for hverandres kulturer, familiesituasjon, interesser, alder, yrker, etnisitet og la menneskene som tilhører menigheten farge aktivitetene, gudstjenesten og forkynnelsen med sin hverdag. Dersom vi gjør det, tror jeg, kirken vil oppleves relevant for menneskenes liv og vi vil ta et stort steg nærmere å videreutvikle folkekirka i Norge.


– Bildene er hentet fra Den svenske kirkes nettsider https://www.svenskakyrkan.se/bergsjon

– Noen relevante fakta;

(informasjonen er hentet fra samtale med kirkens stab)

  • Bergsjön församling er en menighet i Göteborg, Sverige.
  • Menigheten ligger i Bergsjön bydel med ca 16 000 innbyggere.
  • Innbyggerne er fra 142 nasjoner. Hvorav 19% er medlem av Den svenske kirke, Dsk.
  • Bergsjön församling er en kirke i et flerkulturelt miljø med mange fattige og arbeidsløse. Bydelen er  i Göteborg forbundet med mye nød.
  • I Den svenske kirken betaler medlemmene kirkeskatt. Den svenske kirkeskatten blir delt mellom menighetene slik at Bergsjön med få medlemmer får støtte fra menigheter med mange medlemmer og god økonomi.
  • Bergsjön församling jobber etter disse fire ordene: menneskeverd, møteplasser, forankring og forandring.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *