Gud


1
Prost Kristin Moen Saxegaard deler sin nyttårspreken her på U! Med det ønsker vi i redaksjonen dere alle et godt nytt år.

Jakob

1
Forkynnelse i Herrens tjeneste? - Nærhetsetiske belysninger knyttet til forkynnelse for konfirmanter - Av Silje Mathea Kleftås Nygård, fra Ung Teologi 1/15

Forkynnelse i Herrens tjeneste?At Gud var fornøyd med sitt skaperverk, betyr jo ikke at vi alltid er fornøyd med oss selv. Det kan virke lettvint når den kule ungdomslederen sier at du er skapt i Guds bilde og Gud elsker deg akkurat som du er. Men det er faktisk sant, så vi kan ikke slutte å si det. GOD IS LOVE. Gud er kjærlighet.

GOD IS LOVE.


Skapelsen er utgangspunktet for alt vi er og har. Hva har det å si for oss at verden er skapt? Hva har det å si for oss at vi er skapt? Og hva har alt dette å si for kristent ungdomsarbeid?

Tema: Skapt
Lyspærer, Desmond Tutu, Jesus. Lys og fellesskap er tema for denne andakten.

Jeg, en lyspære?