ego


http://www.flickr.com/photos/anotherphotograph/
Hva er det som definerer oss? Hva er det som definerer meg, som forteller meg og andre rundt meg hvem jeg er?

Andakt: Hvem er jeg?
Denne andakten handler om faste og fokusendring.

Fokusendring


Foto: readephotography @ Flickr 1
«Dere er verdens lys», sa Jesus. I vår individualiserte verden hører vi isteden «Dere er verdens mange lys».

Jesus gir ikke privattimerhttp://www.flickr.com/photos/lightknight/2045952119/ 1
Påstand: Troen er påvirket av vår personlighet, våre erfaringer, vår oppvekst og kulturelle og trosmessige bakgrunn. Det kan innvendes mot denne påstand at det er Bibelen og evangeliet om Jesus Kristus som er utgangspunktet for vår tro. Evangeliet om Jesus Kristus slik det kommer til uttrykk i Bibelen er grunnlaget for vår tro, det bestrider jeg ikke. Men hvordan denne troen kommer til uttrykk og arter seg i våre liv det mener jeg er påvirket av vår personlighet, vår oppvekst etc.

Troshistorie / Livshistorie


http://www.flickr.com/photos/lorenia/615728197/
I restaurantgata i Gamlebyen i den estiske hovudstaden Tallinn ligg den legendariske restauranten Egoist. Då restauranten vart etablert på 1990-talet, vart han rekna som den finaste og mest gastronomisk avanserte restauranten i Tallinn.

Frå Egoist til Gloria eller frå Gloria til Egoist?http://www.flickr.com/photos/daquellamanera/522136292/
Er det noko ideal å slette seg sjølv ut, vere ego-svak og kronisk søkje skuggane? Og kan ikkje det vere resultatet av den evinnelege svartmalinga av syndaren?

Ego, Ego, Ego, og Eg


http://www.flickr.com/photos/viknanda/339956374/
I en tid hvor individualisme er det ’o store’ er det verdt å stoppe opp litt. Hvor individualistiske er vi egentlig?

Menighet og ego funker ikke!