http://www.flickr.com/photos/feargal/4631459861/

En liten argumentasjon for Jesu oppstandelse


Skrevet av Christen Christensen


Påskedag er kristendommens viktigste dag. Jesu oppstandelse er selve merket på at vår tro har mening, nettopp fordi Jesu oppstandelse bekreftet at Jesus var den han sa han var, Guds sønn. Troens innhold og mening avhenger av denne hendelsen.

«Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. (…) Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening.» 1 Kor 15:14.17

Dermed blir det interessant å se på oppstandelsens troverdighet. I utgangspunktet er en oppstandelse fra de døde en medisinsk og vitenskapelig umulighet. Under kommer noen argumenter som kanskje får en til å se hendelsen fra et litt annet perspektiv enn kun det rent vitenskapelige, uten at dette nødvendigvis svekker troverdigheten til hendelsen – men kanskje heller styrker den?

1.     Kort avstand i tid.

Det er ikke så lang tid mellom hendelsene og når det ble skrevet ned. 1. Korinter brev 15.(1)3-11:Paulus gir videre det han selv har mottatt. Dvs. apostlenes vitnesbyrd. 1 Korinter brev er mest sannsynlig skrevet omkring ca. år 49/50 e.kr. Paulus har vært kristen lenge når han skriver Korinterbrevet, kanskje så mye som et tiår. Når han da i 1 Kor 15;3-11 skriver om hvordan han gir videre det han selv har mottatt, kommer her vi svært nærme hendelsene han beretter om.

Kjell Magne Bondevik skrev i 2006 sin biografi, hvor han fortalte om sitt eget liv, fortellinger om andres liv, om samfunnet og om politikken.

Bondevik trakk seg ut av norsk politikk i 2005 etter å ha vært fast representant på Stortinget siden 1973. Da hadde han sittet i regjering fire ganger, de to siste som statsminister. I boken legger han vekt på hendelser og opplevelser som har formet ham som politiker og som menneske. Kjell Magne Bondevik gir også fyldige bilder av noen av norsk politikks mest sentrale aktører, enten det gjelder medspillere eller motstandere. For eksempel Kåre Kristiansen, som han hadde et både spenningsfylt og givende forhold til, Lars Korvald, Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland.

Husker han 70-90 tallet? Det er ikke lengre tid mellom opplevelsene og nedskrivningen enn at det kan regnes for å være en troverdig beskrivelse av hendelsene i hans liv og i norsk politikk i denne perioden. På samme måte er det med Det nye testamentet. Avstanden fra Jesu død og oppstandelse i år 33 og til alle de nytestamentlige skriftene var nedskrevet var cirka 40 år. Cirka mellom fra år 50 til 90 årene ble alle de nytestamentlige skriftene skrevet.

2.     Hvem var vitnene?

Skulle hele Det nye testamentets bevitnelse av Jesu oppstandelse være en svindel, så er det en dårlig ide å plassere kvinner, i alle evangeliene, som de første vitnene til oppstandelsen (Matteus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20). I antikken var ikke kvinner troverdige vitner. Var hele Det nye testamentet et påfunn og en svindel ville det være lite troverdig å ha kvinner som de første vitner.

3.     Alternative forklaringer.

               i.         Han var ikke død. Dette er en undervurdering av romerne som bøddel. De visste når et menneske var dødt. Medisinsk kvalifiserte personer har gjennomgått evangeliene og konkludert med at det Jesus gjennomgikk ville ha ført til døden. I Markus 15:44-45 står det også at Pilatus får bekreftet at Jesus var død før han lar liket overgis til Josef fra Arimatea.

              ii.         Stjålet liket? Hva skulle de med det? Hvem stjal det? Disiplene var livredde for romerne, skulle de da ha trosset vaktene ved graven bare for å ta liket? (Matteus 27:62-66) Var det noen andre (ukjente) som stjal liket? I så fall: Hva skulle i så fall de med det? Og hvis liket var stjålet, hvorfor var da linklærne og tørkleet Jesus hadde over hodet sammenrullet pent og pyntelig for seg selv? (Johannes 20:6-7) Røvere rydder sjeldent etter seg.

            iii.         Svindel og bedrageri fra apostlenes side. Hva ville de oppnå med det? Hvis det viste seg at Jesus ikke sto opp, hvorfor bedrive svindel ovenfor alle og enhver med de følgene det etterhvert fikk for dem? Hvorfor risikere livet for noe som ikke var sant ovenfor jødene og den romerske styresmakten? Samtlige av apostlene utenom Johannes led mest sannsynlig martyrdøden. Ingen står hardnakket på noe de vet er løgn i møte med død og tortur. Det gjør de fordi de vet det er sant.

             iv.         Det samstemte vitnesbyrdet om oppstandelsen i Det nye testamentet. Alle skriftene er gjennomsyret av et hovedbudskap – Jesus er stått opp fra de døde. Som vi har sett sier Paulus det selv utvetydig: «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom» (1 Kor 15) Hvorfor bry seg med å lyve, når hele troen avhenger av nettopp det at han var stått opp? Da var det jo bare tomt og meningsløst, som Paulus skriver. Ingen ville tro på noe som var tomt og meningsløst.

              v.         Kollektivt synsbedrag. Vi vet nok om psykologi til å si at spontane kollektive synsbedrag er en umulighet. Men vet vi nok om det overnaturlige (om Gud?) til å avkrefte at noe overnaturlig kan skje? Hvis nok mennesker både hevdet og fortalte at de hadde sett Jesus både død og begravet for så igjen å se ham i levende live, er det ikke da mer sannsynlig å tro at det faktisk har skjedd enn at de har kommet opp med en kollektiv løgn, eller alle har hatt det samme synsbedrag – noe som er en umulighet? Det snakkes mange steder om hvordan Jesus viste seg for disiplene og andre som fulgte ham etter hans død. (Matteus 28; Markus ; Lukas 24; Johannes 20-21; Apg 1, 9, 22, 26; 1 Kor 15 m.f)

4.     Hva sitter vi igjen med?

Hvilke gode alternativer sitter vi igjen med annet enn det at Jesus sto opp fra de døde? Vi vet nok om naturen og medisinen til å si at oppstandelse fra de døde i seg selv er det en umulighet, men vet vi nok om det overnaturlige til å avkrefte at noe overnaturlig kan skje?  Selvfølgelig kan det ikke gis noe utvetydig vitenskapelig/medisinsk bevis for at Jesus faktisk har stått opp, det lar seg nok ikke bevise. Men utfra refleksjoner som de ovenfor, mener jeg den mest troverdige forklaringen allerede er gitt i Det nye testamentet. Når alt kommer til alt er det troen på Jesu oppstandelse som er avgjørende, ikke beviset, men det er kjekt å se at oppstandelsen også er «tro-verdig».

God påske.

Foto: http://www.flickr.com/photos/feargal/4631459861/

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *