Ung Teologi1
Forkynnelse i Herrens tjeneste? - Nærhetsetiske belysninger knyttet til forkynnelse for konfirmanter - Av Silje Mathea Kleftås Nygård, fra Ung Teologi 1/15

Forkynnelse i Herrens tjeneste?Hvordan formidler vi en sann Gud til overgrepsutsatte barn? Denne utfordrende problemstillingen er det trosopplærer Anne-Marthe Eilertsen tar tak i, og i denne artikkelen gir hun forslag til hvordan man forkynner for, og møter, barn med overgrepserfaringer. - Først publisert i Ung Teologi nr 1/15

Er du der for meg også?


2
Jeg ønsker å stille noen hovedspørsmål som kan danne en retning for prosjektet. Hvem har vandret til kirken? Hvorfor har de vandret? Ved hvilke anledninger har de vandret? Hvor ender vandringen når en kommer inn i kirkerommet? Spørsmålenes hensikt er at elevene skal få hjelp til å stille nye spørsmål som leder frem til ny kunnskap om deres egen lokalhistorie.

Vandring til kirken