Månedsarkiv: mai 2012


En bok om minnegudstjenester etter ulykker og katastrofer, med analyser av gjennomførte minnegudstjenester og gode tips til eventuell planlegging og gjennomføring av slike.

Anmeldelse: Gråte min sang

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=135943&a=2 1
Ungdomstiden er en tid med mye fokus på identitet. Det er mange stemmer som vil si noe om hvem man skal/bør/kan være. I artikkelen «Ungdommens følelser og møtet med den instrumentuelle fornuften» fra Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol 48, vol 3, 2011 - kan vi lese mer om dette.

Ungdom, identitet, symptomlindring og livsfortelling