Konfirmasjonsopplegg: «Nøkler til livet»


Skrevet av Jan Christian Kielland, programutvikler hos KFUK-KFUM.


10178_N_kler_til_livet_1

Nøkler til livet er KFUK-KFUMs nye bok med opplegg for over 50 timers samlinger med ungdommer, utviklet med støtte fra Størst av alt – Trosopplæring i Den norske kirke.

Boka tar utgangspunkt i konfirmasjonsundersøkelsene til KUN og KIFO i 2007/2008 og 2012/2013. Disse fant at konfirmanter helst vil lære om «vennskap» og «meningen med livet», mens konfirmantansvarlige har mest fokus på klassisk dogmatikk. Videre fant undersøkelsene, tross mye positiv evaluering av konfirmasjonstiden, en avstand mellom ungdommenes hverdag og det de møter i kirke og menighet. I 2006/2007 sa 38 % at «Det vi lærte om i konfirmasjonsundervisningen har lite å gjøre med mitt vanlige liv». I 2012/2013 var dette økt til 44 %.

Nøkler til livet er laget for å svare på disse utfordringene, særlig ved hjelp av to grep. Det ene grepet handler om å relatere samlingene med konfirmanter eller andre ungdommer tydeligere til deltakernes liv. Samlingene i Nøkler til livet knytter bibeltekster, salmer, ritualer og kirkerommet til deltakernes hverdag: «Hvordan kan denne fortellingen hjelpe deg å skape mening i livet?» «Hvilket av budene er mest nyttig i din hverdag?» «Hvordan kan denne øvelsen si oss noe om vennskap?» I alle samlingene hentes det eksplisitt inn erfaringer og inntrykk fra deltakernes hverdag, og deltakerne utfordres til å tenke om hvordan redskaper fra kristen tro kan være nyttige i eget liv.

Det andre grepet handler om en pedagogikk for involvering og medtolkning. Pedagogikken i Nøkler til livet er inspirert av de siste års forskning på læring i kirken, ved blant annet Morten Holmqvist og Geir Afdal ved Menighetsfakultetet og Elisabeth Tveito Johnsen ved Det praktisk-teologiske seminar. Nøkler til livet er med bakgrunn i denne forskningen laget ikke for at deltakerne skal tilegne seg fakta eller påstander som kan gjengis skriftlig eller muntlig, men for at de skal skape ny mening og kunnskap ut fra møte mellom redskaper (på fagspråket omtalt som «medierende artefakter») og eget liv. Læring handler i denne tenkningen om å ta i bruk nye redskaper for å tolke både eget liv og verden. Kristen tro er full av redskaper som mennesker bruker for å tolke livet sitt. Det handler om bibelfortellinger, ikoner, ritualer, kirkerom, symboler osv. For at læring skal kunne skje, må deltakerne få anledning til å være med på å tolke og skape mening rundt disse redskapene. I samlingene i Nøkler til livet brukes derfor minst mulig tid på å introdusere de konkrete redskapene og mest mulig tid på gruppeprosesser hvor deltakerne får anvende disse på egen hverdag. Slik skal deltakerne få «nøkler» (konkrete og brukbare redskaper) «til livet» (den hverdagen de møter når de går hjem fra samlingene i menigheten).

Målet ved Nøkler til livet er at deltakerne skal oppleve at kristen tro og tradisjon blir ressurser i egen hverdag – hjelp til å tolke livet og til å leve det. KFUK-KFUM vil med dette opplegget bidra til at ungdom opplever at salmer kan brukes i ulike livssituasjoner, og at fortellinger fra Bibelen blir redskaper for å forstå seg selv. Vi vil bidra til at kirkerommet blir et rom som ungdom kan bruke på sin måte. VI ønsker at lystenning, kneling, korstegning og bønn skal bli verktøy for ungdom i dag.

En slik tenkning tror vi samtidig gir størst sjanse for at ungdom fortsetter å være aktive i menigheten. Jo mer relevante kirken klarer å være i konfirmasjonstiden og ungdomsarbeidet, jo større er sjansen for at ungdom tenker: «Her vil jeg være, for her får jeg noe som er til hjelp i livet mitt».

 


For mer info og ressursmateriell, se mer på bokas nettsider.

Nøkler til livet selges i KFUK-KFUMs nettbutikk.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *