internett


http://www.theguardian.com/british-academy-partner-zone/talk-the-talk-maximise-prospects-using-languages
Hvordan endrer sosiale medier ungdommers adferd i forholdet til hverandre? Hva er voksnes rolle i møte med unges mobbing og krenkelser på nett? U.no har vært på fagdag om "Menigheten og sosiale medier".

Sosiale medier, ungdom og kropp


http://www.flickr.com/photos/egoes/4849344012/ 1
Ungdom og sorgbearbeiding på nett - Hva kjennetegner ungdoms praksis med spontane minnesider på nett, og hvordan kan vi som kirke forholde oss til dette?

Ungdom og sorgbearbeiding på netthttp://www.flickr.com/photos/natalinha/3414877381/in/photostream/ 1
Å ha nådd ein viss alder gir både eit handicap og eit forsprang. I forhold til dagens virtuelle arena vil ein sterkt middelaldrande vere innvandrar i forhold til ein ungdom, som er innfødd på verdsveven.

Vilkår for ungdomsarbeid?