Bård Eirik Hallesby Norheimhttp://www.flickr.com/photos/lorenia/615728197/
I restaurantgata i Gamlebyen i den estiske hovudstaden Tallinn ligg den legendariske restauranten Egoist. Då restauranten vart etablert på 1990-talet, vart han rekna som den finaste og mest gastronomisk avanserte restauranten i Tallinn.

Frå Egoist til Gloria eller frå Gloria til Egoist?


Antologien med den heller paradoksale, og kanskje intendert postmoderne tittelen, Vegar i Vegløysa, er i så måte herleg motstraums, og gjer eit realt forsøk på å ”snakka opp” det postmoderne som analysegrep i høve til tematikken ungdom, identitet og livsynssdanning.

Bok: VEGAR I VEGLØYSA?
1
I en stadig mer pluralistisk hverdag, hva vil det si å praktisere kristen tro?

Back to basic


1
En bok som reflekterer teologisk omkring kristent ungdomsarbeid, samtidig som den kan benyttes helt konkret. En bok som inspirerer til refleksjon og nytenkning!

Bok: Kan tru praktiseras?