avholds5
Det er få ting vi har klart å skape tydeligere skiller over i kristen-Norge enn når det kommer til alkoholspørsmålet. I tillegg har vi en fascinerende evne til å ikke snakke om det. Så på dette området får den gjennomsnittlige ungdomsarbeider strykkarakter – og med god grunn.

Alkohol: “Djevelens urin”?Image ID: 1021324
Diskusjonen om det å være kristen og drikke alkohol kommer opp med jevne mellomrom og kanskje er det både nødvendig og bra – så lenge debatten og samtalen om temaet er god.

Kristen ungdom og drikking?


1
I diskusjonen om alkoholforbruk, er det mange som henviser til Bibelens syn på saken. Både de som står for totalavhold og de som står for måtehold, finner bibelvers for å støtte opp om sitt syn. Men hva sier egentlig Bibelen om alkohol?

Hva sier Bibelen om alkohol?