Forkynnelse

Det nye temaet er på plass, og denne gangen er det forkynnelse! Her finner du praktiske tips, teologiske synspunkter, og tanker om forkynnelse i praksis.


2
Hvordan snekre en andakt? Her er noen gode og konkrete tips du kanskje kan få bruk for.

Andakt Crash Course


Det er ikke altfor mange bøker å velge i som handler om forkynnelse for ungdom. Særlig ikke fra en norsk kontekst. Når det nå har kommet en ny bok med akkurat dette som tema, er det grunn til å hilse den velkommen!

Bok: Viktig bok om forkynnelse til ungdom