Flerkulturelt?

Vi lever i en flerkulturell verden – Hva betyr det? Hva har det å si for kirken? For kristne ungdomsarbeid? Er det noe nytt, eller har det alltid vært slik? Hvordan skal vi forholde oss til det?

Kultur kan beskrives som kodefellesskap – noe som binder oss sammen. U! ønsker å sette fokus på kristent ungdomsarbeid i en flerkulturell kontekst, for å finne ut av hva det er som binder sammen, og hvilke utfordringer vi må møte – både nå og fremtiden.


Hvordan kan man drive kristent ungdomsarbeid, der ungdommene tilhører en annen religion? Hvordan kan kirka være relevant for ungdommene? I denne artikkelen vil jeg vil dele noen av erfaringene jeg fikk i jobben som 1.åring for NMS i London. Der jobbet jeg som barne- og ungdomsarbeider i ei anglikansk kirke.

Når tilhørighet er alt


Hvordan er det egentlig å drive en kafe for utsatt ungdom i Tønsberg, med hjelp av et team med internasjonale frivillige? Diakon Bente Pladsen forteller, i denne første filmen fra Tankesmien 31. januar.

Video: Tankesmie vår 2014 – «Flerkulturelt?»Vi lever i en flerkulturell verden - Hva betyr det? Hva har det å si for kirken? For kristne ungdomsarbeid? Er det noe nytt, eller har det alltid vært slik? Hvordan skal vi forholde oss til det? Kultur kan beskrives som kodefellesskap – noe som binder oss sammen. U! ønsker å sette fokus på kristent ungdomsarbeid i en flerkulturell kontekst, for å finne ut av hva det er som binder sammen, og hvilke utfordringer vi må møte – både nå og fremtiden.

Flerkulturelt?