Bok: Aktiv tro


Skrevet av Christen Christensen


Boktittel: Aktiv tro: et klubbkonsept for 13-18åringer
Utgitt av: KFUK-KFUM.

«Aktiv tro» er et oversiktlig og overkommelig brukshefte som gir et godt utgangspunkt for 9 ulike klubbkvelder, med fokus på kristen praksis. I forordet gjøres det klart at hensikten med heftet ikke er å være en slags «Hakkespett-bok» for klubbarbeid, men å være et hefte som gir et tidsavgrenset opplegg for klubbkvelder. Denne «begrensningen» er også heftets styrke, fordi det som er leveres, er godt levert. «Aktiv tro» er konkret og er et trygt og godt opplegg som ungdomsledere rundt omkring i Norge kan kaste seg i gang med. Det er også et godt alternativ til alltid selv «å finne opp kruttet»!

Heftet er designmessig rent og enkelt, med fine illustrasjoner. Teksten er oversiktlig, og med flere underoversikter og avsnitt. Inntrykket jeg får er at det er lett å komme i gang med, oversiktlig og enkelt å bruke.

Innholdsmessig består heftet av en teologisk innledning, en introduksjon til klubbkveldene, og 9 ulike klubbkvelder. Forordet og innledningen gjør rede for de teologiske tankene bak heftet. Det er kristen praksis som er i fokus. Innledningen skrevet av Bård Hallesby Norheim tar utgangspunkt i to spørsmål som de store endringene i kristen ungdomsarbeid blant annet har sprunget ut fra: 1) Hva er det som kjennetegner dagens ungdom og ungdomskultur? 2) Hva kjennetegner et ekte kristent fellesskap? Han legger vekt på at vi må tilby ungdommen det som kjennetegner et ekte kristent fellesskap, nemlig Kristus. Han bruker Luthers syv kjennetegn på hvor i Bibelen Jesus har lovet og sagt at han skulle være nær menneskene: Guds Ord, Dåpen, Nattverden, Tilgivelse, Tjeneste, Bønn, lovsang og opplæring, og Etterfølgelse. Av disse syv kjernepraksisene som teologen Reinhard Hütter betegnet dem, er flere brukt som utgangspunkt for en av de 9 klubbkveldene. Det er fokuset på fellesskapet og fokus på nærhet til Kristus som ligger som bakteppe for de ulike oppleggene.

«Aktiv tro» bygger opp sine klubbkvelder ganske likt. Det er: en lek, en aktivitet, det de kaller «Klar Tale» som er en slags enkel andakt/undervisning, dialog om undervisningen, dagbok, måltid og avslutning med enkel liturgi. I introduksjonen er det forslag til både bordvers, og ulike typer liturgi og avslutninger. Her forklares også de andre postene på programmet. De ulike kveldene har som tema: Bønn del 1 og 2, Dåp, Etterfølgelse del 1 og 2, Guds Ord, Nattverd, Skriftemål, Tjene Gud. De ulike klubbkveldene er oversiktlig forklart, og du blir ledet step-by-step gjennom kvelden. Klar-Tale, andakt delen er også ferdigskrevet i heftet. Disse er godt skrevet, og er rett på temaet for den aktuelle kvelden.

Alt i alt er «Aktiv tro» heftet et lite hefte, men gir et solid utgangspunkt for gode og innholdsrike klubbkvelder. I «Aktiv tro» finner man et fiks-ferdig klubbkonsept for 13-18 åringer som er godt gjennomført innholdsmessig, og som er lett å adoptere inn i et lokalt arbeid.

 

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *