http://www.flickr.com/photos/franz88/2498338733/sizes/z/in/photostream/

Andakt: Matteus 18,21-35


Skrevet av Christen Christensen


21 Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!

23 Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24 Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. 25 Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26 Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ 27 Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.

28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ 29 Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ 30 Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.

31 Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. 32 Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. 33 Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ 34 Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden.

35 Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

Vi er mange som trenger tilgivelse

Ernest Hemingway skriver i en av bøkene sine om den spanske gutten Paco. I fortellingen hadde Paco kranglet veldig alvorlig med sin far. Han hadde gjort ting, og sagt ting – såret faren sin på det dypeste. Nettopp hva det dreide seg om fortelles ikke, men det endte med at Paco rømmer hjemmefra, og til Madrid. Deretter går det en kort stund før faren bestemmer seg for å forsøke å gjenopprette kontakten med sønnen sin. Men i en stor millionby som Madrid, lenge før mobiltelefonens og Facebook´s tid – så klarte ikke faren å spore opp sønnen. Til slutt fant han ikke på noen annen måte å få kontakt med sønnen, enn å rykke inn en annonse i lokalavisen i Madrid. Han håpet at sønnen skulle se den.

I annonsen sto det:

”Paco!
Møt meg på Hotell Montana, klokken tolv på tirsdag.
Alt er tilgitt.
Papa!”

Nå er det slik at Paco er et veldig vanlig navn i Spania, og når faren ganske så nervøs møter opp på hotellet tirsdag klokken tolv, så venter over 300 gutter der på fedrene sine. Alle heter Paco.

Det er mange som trenger tilgivelse.

60 millioner denarer

Dagens tekst handler om tilgivelse og barmhjertighet. Lignelsen forteller om en konge ville gjøre opp regnskapet med sine tjenere. En tjener som skyldte ham ti tusen talenter, ble ført frem for ham. Ti tusen talenter tilsvarer 60 millioner denarer, hvor en vanlig arbeiders dagslønn er 1 denar. 60 millioner dagslønner. Gjelden var enorm, og han ville umulig klare å betale tilbake hele den summen. Kongen fikk inderlig medfølelse med tjeneren som tryglet og bad om at han skulle være tålmodig med ham, og la ham forsøke å tilbakebetale gjelden. Tjeneren fikk gå fri, gjelden ble slettet. Alt er tilgitt.

Den onde tjener

Videre ser vi hvordan denne tjeneren som har fått alt tilgitt, fått sin frihet og sin gjeld ettergitt av kongen, nå behandler sin egen tjener på en helt annen måte enn hvordan han selv har blitt behandlet. Dette kommer kongen for øre, og han stiller tjeneren til veggs: ”Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?”

Eksempelfortelling

Denne lignelsen er et svar på Peters spørsmål: ”Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham?” Lignelsen er et eksempel for hvordan disiplene skulle handle og hvilke verdier de skulle ha.

Det som var både rett og rimelig etter alle normer og regler; du skylder meg, gå i fengsel, eller du syndet mot meg, jeg vil ikke tilgi deg – ble tilsidesatt av Jesus med en eksempelfortelling som viser disiplene hvordan de skal handle. ”Ikke sju ganger”, sier Jesus at Peter skal tilgi dem som har syndet mot ham, men så mange som ”sytti ganger sju.” Dette er et symbolsk tall, som viser at det ikke skal komme en tid hvor man ikke skal tilgi, slik det heller ikke vil komme en tid hvor Gud ikke tilgir oss i Kristus Jesus.

En gjenkjennelig bevegelse

Denne eksempelfortellingen er en blant mange i Det nye testamentet. Kanskje er det aller best uttrykt i 1 Johannes brev 4, 11: ”Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi også å elske hverandre.” Kanskje kan vi se det som en bevegelse, eller vi kan se det som to nivåer, som følger etter hverandre. Det første nivået, der bevegelsen begynner, det er hos Gud. Guds kjærlighet og barmhjertighet til oss. Det andre nivået, hvor bevegelsen fortsetter, er hos oss. Vi er bedt om å elske hverandre. ”Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?” leste vi i dagens tekst. Det kan sees som to nivåer, en bevegelse fra Gud til oss. Denne bevegelsen er tilstede i hele Det nye testamentet. I Johannes 13 hvor Jesus vasker disiplenes føtter ser vi det samme. Etter fotvaskingen sier han til disiplene: ”Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.” Hva har Jesus gjort mot oss? Fotvaskingen knytter to hendelser tett sammen: Fotvaskingen viser frem til korset og viser Jesus sin ytterste kjærlighetshandling for alle mennesker. Han ber oss om å gi videre den kjærligheten som han har vist oss.

Vi kan også se det i de to store budene Jesus gir oss, og hvor det andre budet lyder: ”Du skal elske din neste som deg selv.”

Inderlig medfølelse og agape

Også fortellingen om den barmhjertige samaritan, ser vi budet om å elske vår neste. Der ser vi at den samaritanske mannen, får inderlig medfølelse med den overfalte mannen som ligger i veikanten. Den fortellingen viser oss at barmhjertighet er noe mer enn å se. Barmhjertighet er å handle. Barmhjertighet, nestekjærlighet; det er noe vi gjør – ikke noe vi bare føler eller tenker på.

For de første kristne i den tidlige kirken, så var det greske ordet for kjærlighet agape viktig. Agape kan bety utforbeholden kjærlighet. Slik Gud hadde vist sin uforbeholdne kjærlighet i Jesu Kristi handling på korset, slik var også deres forbilde. For dem var agape først agape når den ble vist i handling.

Gjeld og tilgivelse

Som tjeneren ovenfor kongen i dagens tekst, står vi alle i gjeld ovenfor Gud. En gjeld vi ikke kan klare å betale. Slik faren til Paco i Hemingways fortelling, satt inn en annonse i lokalavisen for å fortelle at alt var tilgitt, slik møter også Gud oss med sin inderlige medfølelse, sin agape. En handlende, uforbeholden kjærlighet. De gode nyhetene om Jesus Kristus er som en annonse som har blitt rykket inn i verdenshistorien, nettopp for deg. Han kaller oss ved vårt navn, sier: Møt meg. Alt er tilgitt. Papa.

Vi som er tilgitt mye, bør også tilgi mye. Sytti ganger sju, viser at det ikke skal komme en tid hvor man ikke skal tilgi, slik det heller ikke vil komme en tid hvor Gud ikke tilgir oss i Kristus Jesus. Vi som er gitt så stor en kjærlighet, bør også vise kjærlighet. Handlende kjærlighet. Vi som er møtt med barmhjertighet, bør også være barmhjertige. Dette er bevegelsen fra Gud til oss, de to nivåer, som går igjen i hele Bibelen.

I første Johannes står det: ”Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi også å elske hverandre.”

_______________________________________________________________
Foto: http://www.flickr.com/photos/franz88/2498338733/sizes/z/in/photostream/

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *