UKT-konferansen12


Under UKT-Konferansen, oktober 2012 holdt Sunniva Gylver, stipendiat ved Menighetsfakultetet, avslutningsforedraget: "Se og våge å la seg bli sett." Her kan du se det i sin helhet.

Video: Se og våge å la seg bli sett, av ...
Under UKT-Konferansen 2012 holdt John Kaufman, førsteamanuensis i kirkehistorie på MF foredraget: Hvilke mønstre har kirkefedre som kan være til nytte for dagens ungdomsarbeid? Her kan du se foredraget i sin helhet.

Video: Mønstre fra kirkefedrene, av John Kaufman


2
Under UKT-Konferansen holdt Morten Holmqvist seminaret: Hvordan lærer konfirmanter kristen kunnskap? Her kan du se seminaret i sin helhet.

Konfirmanter og kristen læring
Under UKT-konferansen på Det teologiske Menighetesfakultetet 18-19 oktober 2012, holdt Knut Tveitereid foredraget Mønstre i ungdomsteologien. Et tegn i tiden? Her kan du se foredraget i sin helhet.

Mønstre i ungdomsteologien. Et tegn i tiden?