foreldre som ruser seg


http://www.flickr.com/photos/49365126@N07/
Selv om de ungdommene en møter ser lykkelige og velfungerende ut stemmer det ikke alltid med virkeligheten. Nøkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at minimum 90.000 norske barn lever med minst en forelder som misbruker alkohol

Å møte ungdommer fra hjem med alkoholproblemer


1
Vi spurte gatepresten i Oslo om: "Hvordan kan ledere i et ungdomsarbeid møte ungdom som har foreldre som ruser seg?".

Ungdomslederens rolle