film

2
I 2004 kom Mel Gibsons ”Passion of the Christ”, en film om Jesu tolv siste timer. Filmen viser mye av den fysiske smerten som ble påført Jesus før han til slutt ble korsfestet. Hvorvidt denne filmen er god eller ikke får være opp til hver enkelt, men er den egnet til bruk i et ungdomsarbeid? Og sier den oss noe om Jesu lidelse?

Om Jesu lidelse