fellesskap

Foto: readephotography @ Flickr 1
«Dere er verdens lys», sa Jesus. I vår individualiserte verden hører vi isteden «Dere er verdens mange lys».

Jesus gir ikke privattimer
1
Hvordan være kirke for ungdom? Det er et spørsmål som alltid har fascinert meg. Jeg tror at svarene er mange og forskjellige, og at det finnes mye man kan gjøre. Men jeg har allikevel erfart de siste årene, at kanskje handler det vel så mye om å ikke gjøre noe…

Å være kirke på kaféen
1
I en stadig mer pluralistisk hverdag, hva vil det si å praktisere kristen tro?

Back to basic


3
Uansett hvor du står teologisk i spørsmål om homofili. Her er noen viktige tanker om hvordan kirken og ungdomsledere kan møte sine unge der de er.

Om unge homofile i våre felleskap