18-30


Kirke18-30.no er utarbeidet av Seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kirkerådet. En fornyet ressursside for ansatte og frivillige i kirken!

Nett-tips: Kirke 18-30