Store ting

Temaet på Ungdomsarbeid.no er for tiden STORE TING, og kristent ungdomsarbeid er ofte et sted for nettopp dette. Hvordan kan ungdommer få oppleve store ting? Hva er det som gjør at noen blir forandret gjennom kristent ungdomsarbeid? Hvordan skal «forandring» forstås teologisk? Hva gjør vi når forandringer i kristent ungdomsarbeid utfordrer etablerte strukturer? Bli gjerne med å kommentere!


I sin siste bok tar Kenda C. Dean for seg den amerikanske undersøkelsen “National Study of Youth and Religion” og hvilke utfordringer resultatene av denne undersøkelsen gir kirken. Dette er ikke en bok som gir lette løsninger og enkle metoder for å drive et bedre ungdomsarbeid. Boken utfordrer på det aller dypeste.

Bok: Almost Christian