Lidelse

Temaet på ungdomsarbeid.no nå er «Lidelse». Det er høres kanskje vondt og vanskelig ut, og det stemmer. Men vi må tørre å snakke om dette tema i forhold til kristen tro og kristent ungdomsarbeid. Her vil det komme ulike vinklinger rundt tema lidelse, kristen tro og sjelesorg.2
I 2004 kom Mel Gibsons ”Passion of the Christ”, en film om Jesu tolv siste timer. Filmen viser mye av den fysiske smerten som ble påført Jesus før han til slutt ble korsfestet. Hvorvidt denne filmen er god eller ikke får være opp til hver enkelt, men er den egnet til bruk i et ungdomsarbeid? Og sier den oss noe om Jesu lidelse?

Om Jesu lidelseNår kroppen gjør vondt. Når sykdom blir en del av hverdagen. Hva gjør det med troen din?

Om å miste hverdager