Dagsarkiv: 13. april 2014


På Ungdomsarbeid.no vil vi bruke påsken til å legge ut en rekke andakter, og gjennom disse håper vi å kunne bidra til refleksjon rundt påskebudskapet og det som er sentrum for troen vår: Jesu død og oppstandelse.

Andakt: Palmesøndag