Dagsarkiv: 17. mars 2014


Hvordan kan man drive kristent ungdomsarbeid, der ungdommene tilhører en annen religion? Hvordan kan kirka være relevant for ungdommene? I denne artikkelen vil jeg vil dele noen av erfaringene jeg fikk i jobben som 1.åring for NMS i London. Der jobbet jeg som barne- og ungdomsarbeider i ei anglikansk kirke.

Når tilhørighet er alt