Dagsarkiv: 25. november 2013


2
Jeg ønsker å stille noen hovedspørsmål som kan danne en retning for prosjektet. Hvem har vandret til kirken? Hvorfor har de vandret? Ved hvilke anledninger har de vandret? Hvor ender vandringen når en kommer inn i kirkerommet? Spørsmålenes hensikt er at elevene skal få hjelp til å stille nye spørsmål som leder frem til ny kunnskap om deres egen lokalhistorie.

Vandring til kirken