Dagsarkiv: 18. mars 2010


1
Hvordan knytte ungdomsarbeidet og de voksne i menigheten nærmere sammen? Artikkelen gir noen refleksjoner til dette, og gir en grovskisse til et "mentor-opplegg" for ungdommene i menigheten.

Fellesskap mellom generasjoner