Årsarkiv: 2010


Her er materialet fra seminaret "Å lede forandringsprosesser" som professor Harald Askeland holdt på UKT-konferansen 2010.

Å lede forandringsprosesser

Vi filmet seminaret "Teens and Technology" på UKT-konferansen og du kan se det her.

Teens and Technology
Teologi for forandring. Slik er altså vårt tema formulert. Hva betyr det? Hvordan henger ‘teologi’ og ‘forandring’ sammen?

Teologi for forandringI juni var jeg på konfirmantleir. Jeg skulle ha en undervisning om tro i ca halvannen time. Hvordan i alle dager skal man holde oppmerksomheten til konfirmantene og få sagt noe fornuftig om tro så lenge!?

Undervisningstips: Labyrinttro


Vi intervjuet seks deltagere på UKT-konferansen STORE TING som foregikk på MF 20.-22. oktober 2010.

Etter UKT-konferansen