Dagsarkiv: 20. mai 2008


I arbetet med den nyutgivna Psalmer för 2000-talet samlade redaktörerna svenska poeter och författare på ett kloster i Italien.

Psalters