UKT-konferansen10


Her er materialet fra seminaret "Å lede forandringsprosesser" som professor Harald Askeland holdt på UKT-konferansen 2010.

Å lede forandringsprosesser
Vi filmet seminaret "Teens and Technology" på UKT-konferansen og du kan se det her.

Teens and Technology


Vi intervjuet seks deltagere på UKT-konferansen STORE TING som foregikk på MF 20.-22. oktober 2010.

Etter UKT-konferansen