menighet


1
En artikkel om de første kristne menighetene slik vi hører om dem i Det nye testamentet.

Menighet i NT