kirkefedre


Under UKT-Konferansen 2012 holdt John Kaufman, førsteamanuensis i kirkehistorie på MF foredraget: Hvilke mønstre har kirkefedre som kan være til nytte for dagens ungdomsarbeid? Her kan du se foredraget i sin helhet.

Video: Mønstre fra kirkefedrene, av John Kaufman