Dagsarkiv: 11. juni 2012


1
Hvilket innhold ønsker vi å gi barn og unge i våre menigheter? Hvilke kjernetekster er viktigst? Når passer de ulike temaene og tekstene inn i de ulike aldersfasene? Menighetene basker med slike problemstillinger både når det gjelder de planer som skal utarbeides og når det kommer til det konkrete arbeidet. Kan boken "Troens ABC" bidra til dette?

Anmeldelse: Troens ABC