Dagsarkiv: 27. februar 2012


http://www.flickr.com/photos/lightknight/2045952119/ 1
Påstand: Troen er påvirket av vår personlighet, våre erfaringer, vår oppvekst og kulturelle og trosmessige bakgrunn. Det kan innvendes mot denne påstand at det er Bibelen og evangeliet om Jesus Kristus som er utgangspunktet for vår tro. Evangeliet om Jesus Kristus slik det kommer til uttrykk i Bibelen er grunnlaget for vår tro, det bestrider jeg ikke. Men hvordan denne troen kommer til uttrykk og arter seg i våre liv det mener jeg er påvirket av vår personlighet, vår oppvekst etc.

Troshistorie / Livshistorie