Dagsarkiv: 8. september 2011


Antologien med den heller paradoksale, og kanskje intendert postmoderne tittelen, Vegar i Vegløysa, er i så måte herleg motstraums, og gjer eit realt forsøk på å ”snakka opp” det postmoderne som analysegrep i høve til tematikken ungdom, identitet og livsynssdanning.

Bok: VEGAR I VEGLØYSA?