Om Ungdomsarbeid.no

Ungdomsarbeid.no er et samarbeid mellom MF og en rekke kristne ungdomsorganisasjoner (se oversikt nederst på siden). Prosjektet er en videreføring av ungdomsundersøkelsen Ung tro og hverdag. Ungdomsarbeid.no er en ressurs for alle som arbeider med ungdom i kirker og kristne organisasjoner.

U! skal være relevant, brukervennlig, levende og samlende.

Med relevant menes det at U! innholdsmessig skal være nært på den virkeligheten ungdomsarbeid omkring i Norge befinner seg i. Samtidig skal U! også være nært på det faglige arbeidet som omhandler ungdomsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Med brukervennlig menes det at U! skal ha et hensiktsmessig design som vil gjøre det lett for alle og navigere og gjøre bruk nettstedet i det daglige arbeidet. Med levende menes det at U! jevnlig oppdateres med aktuelt stoff. Med samlende menes det at U! ønsker å være en felles portal for alle som arbeider med ungdom i kirker og kristne organisasjoner.

Ungdomsarbeid.no har en redaksjon som bestemmer temaer og profil på nettstedet.

Redaksjonen består av:

Elise Frøyen, studerer master i kirkelig undervisning ved MF.

– Gunnhild Nordgaard Hermstad, kapellan i Nordberg menighet.

Tor Olav Gauksås, student på profesjonsstudiet i teologi ved MF.

– Andreas Skolt Iversen, kapellan i Askim menighet.

Astrid Sandsmark, universitetslektor ved MF, med programansvar for bachelorprogrammet UKT.

Maria Saxegaard, redaktør, student ved Einar Granum Kunstfagskole.