Postet i: Ung Teologi

Ung Teologi er et tidsskrift som ble oppretta i 1968 av MFs studentar. Tidsskriftet skal med sine artiklar reflektere aktuelle teologiske tema som engasjerer målgruppa vår: teologistudentar, teologar og andre med interesse for «ung» teologi.

Ung Teologi sin styrke er at det har opphav hos studentane sjølv, og dermed tar «pulsen» på kva tema som interesserar og engasjerer. Ung Teologi ynskjer å ligge på eit nivå som gjer at den alminnelige interesserte leser vil få utbytte av å lese bladet.

Tidsskriftet skal oppmuntre til refleksjon rundt ulike tema i det teologiske landskapet, og dermed stimulere til faglig engasjement og nysgjerrighet. Bidragsytarane våre inkluderer alt frå studentar, til biskopar, professorar og andre fagpersonar.

Vil du bli abonnere? Det kostar berre 200,- i året! Send namn og adresse til abo@ungteologi.no