Postet i: Unge voksne

Ungdomsarbeid.no samarbeider med Kirkerådet om å sette fokus på aldersgruppen 18 til 30 i kristne sammenhenger. Hensikten med artiklene er å bidra til inspirasjon og refleksjon i kirken. Noen spørsmål det vil settes fokus på er: Hvordan er erfaringene til unge voksne en utfordring for kirken? Hvordan kan kirken videreutvikle og fornye arbeidet med aldersgruppa 18–30 år? Hva kjennetegner aldersgruppen 18–30 år? På hvilken måte er unge voksne en ressurs i kirken?

Kontaktperson i Kirkerådet: Kjersti Kolbjørnsrud på kko(at)kirken.no.

Page 1 of 2 1 2