Postet i: Flerkulturelt?

Vi lever i en flerkulturell verden – Hva betyr det? Hva har det å si for kirken? For kristne ungdomsarbeid? Er det noe nytt, eller har det alltid vært slik? Hvordan skal vi forholde oss til det?

Kultur kan beskrives som kodefellesskap – noe som binder oss sammen. U! ønsker å sette fokus på kristent ungdomsarbeid i en flerkulturell kontekst, for å finne ut av hva det er som binder sammen, og hvilke utfordringer vi må møte – både nå og fremtiden.

Page 1 of 2 1 2